Jak znaleźć Ukraińca do pracy?

Polscy pracodawcy chętnie zatrudniają osoby z Ukrainy – to skuteczny sposób na szybkie uzupełnienie braków kadrowych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że osoby pochodzące zza naszej wschodniej granicy chętnie podejmują pracę za niższą stawkę niż polski pracownik, mimo podobnych kwalifikacji. Czytaj więcej

Zatrudnienie Ukraińca a ZUS

Polskie firmy mogą zatrudniać osoby pochodzące z Ukrainy tak na podstawie umowy o pracę, jak i umowy zlecenie oraz innych umów cywilno-prawnych. Niezależnie od formy zatrudnienia, wielu pracodawców ma wątpliwości dotyczące obowiązków względem ZUSu. Czytaj więcej

Leasing pracowniczy a praca tymczasowa

Pracownicy z Ukrainy mogą być zatrudniani przez polskie przedsiębiorstwa na różne sposoby. Często osoby zza naszej wschodniej granicy decydują się na wyjazd do Polski na potrzeby pracy tymczasowej. Czytaj więcej

Leasing pracowników z Ukrainy. Dlaczego to się opłaca?

Ukraińcy masowo migrują do naszego kraju w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy. Napływ osób zza wschodniej granicy to również szansa dla polskich przedsiębiorstw na znalezienie dodatkowych rąk do pracy, gdy zaczyna brakować polskiej siły roboczej. Czytaj więcej

Czym jest outsourcing?Czym jest outsourcing pracowników ze Wschodu?

Doskonałą alternatywą dla usług podwykonawstwa (gdzie pracownika tymczasowego zatrudnia się przez agencję w celu pełnienia obowiązków na rzecz pracodawcy) jest outsourcing pracowników. Czytaj więcej

Praca dla UkraińcaLegalna praca w Polsce dla Ukraińca

Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące cudzoziemców, którzy chcą podjąć legalną pracę na terenie Polski. Znowelizowana została ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czytaj więcej

Praca dla RosjaninaLegalna praca w Polsce dla Rosjanina

Wraz z rozpoczęciem 2018 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące cudzoziemców chcących podjąć legalną pracę na terenie Polski. Znowelizowana została ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czytaj więcej

Firma zatrudnia UkraińcówFirma zatrudnia Ukraińców

Przedsiębiorstwa, które mają problem ze znalezieniem pracowników w Polsce, mogą powierzyć obowiązki na wolnych stanowiskach osobom pochodzącym z Ukrainy. Gdy firma zatrudnia Ukraińców, może liczyć na szybkie uzupełnienie wakatów i niższe koszty. Czytaj więcej

Firma zatrudnia UkraińcówDlaczego firmy tak chętnie zatrudniają Ukraińców?

Zatrudnianie osób z Ukrainy stało się dość powszechne. Według niektórych statystyk, Ukraińcy stanowią aż 85% cudzoziemców zatrudnianych w Polsce i wszystko wskazuje na to, że te liczby jeszcze wzrosną. Eksperci rynku pracy prognozują, iż co druga firma, która aktualnie nie zatrudnia Ukraińców, wkrótce zmieni zdanie. Czytaj więcej