Leasing pracowników z Ukrainy. Dlaczego to się opłaca?

Ukraińcy masowo migrują do naszego kraju w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy. Napływ osób zza wschodniej granicy to również szansa dla polskich przedsiębiorstw na znalezienie dodatkowych rąk do pracy, gdy zaczyna brakować polskiej siły roboczej. Jednym z najbardziej opłacalnych sposobów na uzupełnienie kadry o osoby pochodzące ze wschodu jest leasing pracowników z Ukrainy. Dlaczego warto postawić na tę formę współpracy i w jaki sposób Państwa firma może na tym zyskać?

Sprawny wynajem pracowników z Ukrainy – bez nadmiaru formalności

Głównym problemem w procesie zatrudnienia Ukraińców są skomplikowane formalności. Nierzadko zdarza się, że firmy rezygnują z wykwalifikowanych kandydatów pochodzących ze wschodu właśnie z powodu nadmiernej „papierologii”. Leasing pracowniczy z Ukrainy skutecznie likwiduje ten problem po stronie Państwa przedsiębiorstwa, gdyż całą formalną stroną zatrudnienia zajmuje się agencja dostarczająca siłę roboczą.

Korzystając z wynajmu pracowników z Ukrainy nie muszą Państwo zajmować się administracją kadrowo-płacową. Ponadto, leasingodawca może zapewnić niezbędne szkolenia BHP czy też badania lekarskie oraz reprezentować pracownika przed urzędami administracji państwowej.

Oszczędności dla firmy decydującej się na leasing

Brak konieczności dopełnienia skomplikowanych wymogów prawnych to tylko jedna z wielu zalet leasingu pracowników z Ukrainy. Kolejnym ważnym atutem takiego rozwiązania jest znacząca oszczędność czasu oraz środków finansowych.

Sprawna rekrutacja

Korzyści zaczynają się już od samego początku, czyli na etapie poszukiwania nowych rąk do pracy. Przedsiębiorstwo decydujące się na wynajem pracowników z Ukrainy nie musi angażować się w proces rekrutacji. Wystarczą odpowiednie ustalenia z firmą oferującą leasing – to ona przejmuje obowiązek znalezienia odpowiednio wykwalifikowanych osób na wolne stanowiska, a następnie dostarcza leasingobiorcy pracowników, którzy mogą natychmiast przystąpić do wykonywania określonych wcześniej zadań.

Korzystając z leasingu pracowników z Ukrainy nie muszą Państwo również martwić się ewentualnymi stratami z powodu absencji zatrudnianych osób. Jeżeli stały pracownik (lub osoba zatrudniona w ramach leasingu) będzie nieobecna, wakat można szybko uzupełnić dodatkowym pracownikiem dostarczonym w ramach usługi.

Optymalizacja kosztów zatrudnienia

Równie istotną zaletą wynajmu pracowników jest możliwość optymalizacji kosztów zatrudnienia. Stały stosunek pracy w Polsce oznacza ogromne koszty po stronie pracodawcy. Usługa leasingu pracowniczego z Ukrainy pozwala na obniżenie wydatków w obszarach, w których pracownicy zatrudnieni na stałe nie są niezbędni i mogą być zastąpieni wykwalifikowanymi osobami z Ukrainy.

TOP
Zamów Kontakt