Legalna praca w Polsce dla Ukraińca

Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące cudzoziemców, którzy chcą podjąć legalną pracę na terenie Polski. Znowelizowana została ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Modyfikacje, które nastąpiły dotyczą organizacji legalnej pracy dla Ukraińców w Polsce. Zapoznanie się z nowymi wytycznymi jest ważne dla przedsiębiorców i pracowników z Europy Wschodniej, którzy szukają pracy w naszym kraju, ponieważ w przypadku nielegalnego zatrudnienia oraz pracy, obie strony mogą być surowo ukarane.
Praca w Polsce dla Ukraińca – dwie możliwości

1. Cudzoziemcy z Ukrainy mają możliwość podjęcia pracy na terenie Polski bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę przez 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Zgodnie ze zmianami w przepisach pracodawca musi złożyć przed Starostą oświadczenie pracodawcy o powierzeniu pracy i następnie przekazać go pracownikowi. Musi również wypełnić obowiązek informacyjny. Wiąże się to koniecznością poinformowania odpowiedniego urzędu o podjęciu (w tym samym dniu) lub niepodjęciu (w przeciągu 7 dni od planowanego rozpoczęcia) pracy przez obcokrajowca.

2. Legalna praca dla Ukraińca jest możliwa teraz także za sprawą pojawieniu się nowego typu pozwolenia na pracę, czyli zezwolenia na pracę sezonową. Zgoda ta upoważnia do wykonywania pracy przez 9 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że okres ten rozpoczyna się już podczas wjazdu na teren krajów Unii Europejskiej, a nie w pierwszym dniu pracy.

Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest po wcześniejszym złożeniu wniosku przez pracodawcę do odpowiedniego Starosty. Następnie Starosta wpisuje wniosek do ewidencji oraz wydaje potwierdzenie złożenia. Na końcu, pod warunkiem tego, że Ukrainiec przyjechał do Polski i przedstawił wymaganą kopię paszportu i wizy, a także przedłożył zaświadczenie o miejscu zakwaterowania, zostaje wydane zezwolenie na pracę sezonową. Pracownik z Ukrainy może podjąć ją w momencie złożenia wniosku, bez czekania na wydanie zezwolenia. Warto zaznaczyć, że legalna praca w Polsce dla Ukraińca jest możliwa bez tzw. testu rynku pracy. Oznacza, to że Ukraińcy uczestniczą w uproszczonej procedurze polityki zatrudnienia.

W przypadku, gdy Ukrainiec wykonywał już, w przeciągu ostatnich 5 lat pracę wpisaną do ewidencji jako sezonową, to może ubiegać się o otrzymanie zezwolenia wielosezonowego. Wówczas praca w Polsce dla Ukraińca będzie legalna przez trzy lata. Podczas jej wykonywania pojawi się dodatkowo możliwość ubiegania się o zezwolenie pobytu również dla swoich dzieci.

Praca dla Ukraińca
Legalna praca w Polsce dla Ukraińca

Legalna praca w Polsce dla Ukraińca a umowa o pracę, zlecenie i dzieło

Praca w Polsce dla Ukraińca jest możliwa w oparciu o jedną z umów, które są przewidziane w polskim prawie dotyczącym zatrudnienia. Są to umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło. Pracodawca, bez względu na to jaki rodzaj umowy będzie podpisywał z pracownikiem z Ukrainy, jest zobowiązany do dostarczenia kopii umowy w języku, który pracownik rozumie, czyli w języku ukraińskim albo rosyjskim. Pracodawca ma obowiązek zarejestrować ukraińskiego pracownika w przeciągu 7 dni w odpowiednim urzędzie. Dzięki temu legalnie pracujący Ukrainiec na terenie Polski otrzyma ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, które jest finansowym zabezpieczeniem w okresie chorób, przy wypadkach w pracy, narodzinach dziecka, a przede wszystkim umożliwia korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej (z wyjątkiem umowy o dzieło).

Pracownik z Ukrainy ma z kolei obowiązek przekazać pracodawcy kopię ważnego dokumentu, który uprawnia go do pobytu w Polsce.

Praca w Polsce dla Ukraińca a legalne przekroczenie granicy Ukrainiec, który ubiega się o legalną pracę w Polsce, musi przekroczyć granicę Unii Europejskiej. Od 11 czerwca 2017 roku jest to łatwiejsze, gdyż obywatele Ukrainy nie muszą posiadać wiz. Warunkiem legalnego przekroczenia granicy jest jednak posiadanie ważnego paszportu biometrycznego. Należy również pamiętać o ustnym uzasadnieniu Straży Granicznej celu i warunków planowanego pobytu. Ponadto Ukraińcy, wjeżdżając na teren Polski, powinni mieć środki finansowe wystarczające do przeżycia i ubezpieczenie. Wymagane jest 300 zł na pierwsze trzy dni oraz 75 zł na każdy kolejny dzień pobytu. Natomiast do Polski nie wjadą Ukraińcy, którzy widnieją w bazie danych osób którym wcześniej wjazdu odmówiono oraz takie które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz porządku publicznego.

Czym jest outsourcing?
Czym jest outsourcing pracowników ze Wschodu?

Doskonałą alternatywą dla usług podwykonawstwa (gdzie pracownika tymczasowego zatrudnia się przez agencję w celu pełnienia obowiązków na rzecz pracodawcy) jest outsourcing pracowników. Czytaj więcej

Praca dla Rosjanina
Legalna praca w Polsce dla Rosjanina

Wraz z rozpoczęciem 2018 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące cudzoziemców chcących podjąć legalną pracę na terenie Polski. Znowelizowana została ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czytaj więcej