Outsoursing pracowników ze wschodu. Dlaczego to się opłaca?

Ludzi ze Wschodu masowo migrują do naszego kraju w poszukiwaniu bardziej opłacalnej pracy. Napływ osób z wschodniej granicy to również szansa dla polskich przedsiębiorstw na znalezienie dodatkowych rąk do pracy, gdy zaczyna brakować polskiej siły roboczej. Jednym z najbardziej opłacalnych sposobów na uzupełnienie kadry jest outsoursing pracowników pochodzących ze wschodu. Dlaczego warto postawić na tę formę współpracy i w jaki sposób Państwa firma może na tym zyskać?

Sprawny wynajem pracowników ze wschodu – bez nadmiaru formalności

Głównym problemem w procesie zatrudnienia cudzoziemców są skomplikowane formalności. Nierzadko zdarza się, że firmy rezygnują z wykwalifikowanych kandydatów pochodzących ze wschodu właśnie z powodu nadmiernej „papierologii”. Outsoursing pracowniczy ze wschodu skutecznie likwiduje ten problem po stronie państwa przedsiębiorstwa, gdyż całą formalną stroną zatrudnienia zajmuje się agencja dostarczająca siłę roboczą. Korzystając z wynajmu pracowników zewschodu nie muszą Państwo zajmować się administracją kadrowo-płacową. Ponadto, outsoursingodawca może zapewnić niezbędne szkolenia BHP czy też badania lekarskie oraz reprezentować pracownika przed urzędami administracji państwowej. Oszczędności dla firmy decydującej się na outsoursing.Brak konieczności dopełnienia skomplikowanych wymogów prawnych to tylko jedna z wielu zalet outsoursingu pracowników ze wschodu. Kolejnym ważnym atutem takiego rozwiązania jest znacząca oszczędność czasu oraz środków finansowych.

Sprawna rekrutacja

Korzyści zaczynają się już od samego początku, czyli na etapie poszukiwania nowych rąk do pracy. Przedsiębiorstwo decydujące się na wynajem pracowników ze wschodu nie musi angażować się w proces rekrutacji. Wystarczą odpowiednie ustalenia z firmą oferującą outsoursing – to ona przejmuje obowiązek znalezienia odpowiednio wykwalifikowanych osób na wolne stanowiska, a następnie dostarcza outsoursingobiorcy pracowników, którzy mogą natychmiast przystąpić do wykonywania określonych wcześniej zadań. Korzystając z outsoursingu pracowników ze wschodu nie muszą Państwo również martwić się ewentualnymi stratami z powodu absencji zatrudnianych osób. Jeżeli stały pracownik (lub osobazatrudniona w ramach outsoursingu) będzie nieobecna, wakat można szybko uzupełnić dodatkowym pracownikiem dostarczonym w ramach usługi.

Optymalizacja kosztów zatrudnienia

Również istotną zaletą wynajmu pracowników jest możliwość optymalizacji kosztów zatrudnienia. Stały stosunek pracy w Polsce oznacza ogromne koszty po stronie pracodawcy. Usługa outsorsingu pracowniczego ze wschodu pozwala na obniżenie wydatków w obszarach, w których pracownicy zatrudnieni na stałe nie są niezbędni i mogą być zastąpieni wykwalifikowanymi osobami z innych krajów.
TOP