Zatrudnienie cudzoziemców a ZUS

Polskie firmy mogą zatrudniać osoby pochodzące z innych krajów tak na podstawie umowy o pracę, jak i umowy zlecenie oraz innych umów cywilno-prawnych. Niezależnie od formy zatrudnienia, wielu pracodawców ma wątpliwości dotyczące obowiązków pod względem ZUSu. Czy w przypadku zatrudnienia cudzoziemców ZUS również trzeba płacić, podobnie jak za polskiegopracownika? W większości przypadków odpowiedź na to pytanie jest twierdząca.

Obowiązek ubezpieczenia – zatrudnienie cudzoziemców a ZUS

Polska firma zatrudniająca osoby z zagranicy powinna zgłosić obcokrajowca do ZUSu, kiedy tylko ustali, że nowy pracownik podlega ubezpieczeniu społecznemu. Służy do tego druk ZUS ZUA lub ZUS ZZA – pierwszy jest stosowany w przypadku pełnego pakietu ubezpieczeń, a drugi gdy zatrudniony podlega jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Warto pamiętać również o tym, że obowiązek opłacania składek obejmuje konieczność wysyłania imiennych raportów miesięcznych oraz opłacania Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – tak samo, jak w przypadku polskichpracowników. W przypadku zatrudnienia cudzoziemca, ZUS jest obowiązkowy głównie dlatego, że przepisy dotyczące składek nie odnoszą się w ogóle do obywatelstwa pracowników. W regulacjach dotyczących ubezpieczeń znajdziemy jedynie zapisy odnoszące się do rodzaju i miejsca pracy. Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które wykonują pracę na rzecz polskiego pracodawcy, na terenie naszego kraju, na podstawie umowy o pracę lub innej oskładkowanej umowy. Wpływu na te obowiązki wobec ZUSu nie ma więc również adres zamieszkania.

Jak zatrudniać cudzoziemców i nie przejmować się ZUSem?

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne są tylko jednym z wielu zagadnień, które trzeba wziąć pod uwagę, decydując się na zatrudnienie cudzoziemców. Składki ZUS, podatek dochodowy oraz formalności związane z samą możliwością przyjęcia do pracy osoby ze Wschodu – tak duża ilość obowiązków może skutecznie zniechęcić do szukania rąk do pracy wśród obywateli innych krajów. Na szczęście istnieje też skuteczny sposób na uniknięcie niemal wszystkich kłopotliwych obowiązków formalnych – jest nim usługa outsourcingu pracowników. Przedsiębiorstwo potrzebujące pracowników z innych krajów nie musi zatrudniać ich bezpośrednio w swoich strukturach. Wystarczy podpisać umowę z agencją prowadzącą outsoursing pracowniczy. Wówczas wszystkie
formalności, łącznie z rekrutacją, zusem czy podatkiem dochodowym, są obowiązkiem po stronie firmy oferującej wynajem. Outsoursingobiorca może po prostu korzystać z dostarczonej siły roboczej, bez angażowania własnych sił oraz środków w proces zatrudnienia i obsługi kadrowej pracowników.

Obcokrajowcy mogą być zatrudniani przez polskie przedsiębiorstwa na różne sposoby. Często osoby z naszej wschodniej granicy decydują się na wyjazd do Polski na potrzeby pracy tymczasowej. Docelowy pracodawca może jednak zdecydować się na outsourcing pracowników – nie musi zatrudniać cudzoziemców bezpośrednio w swojej firmie. Zatrudnianie Obcokrajowca – pracatymczasowa.

W jaki sposób przebiega zatrudnienie pracowników z innych krajów na własną rękę? Czym różnią się, z perspektywy pracodawcy, outsoursing pracowniczy i praca tymczasowa? Procedura uproszczona – niezbędne dokumenty.

W przypadku cudzoziemców obowiązuje w Polsce tak zwana procedura uproszczona, w ramach której trzeba dopełnić odpowiednich formalności zanim możliwe będzie zatrudnienie. Przyszły pracodawca musi m.in. złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w PUP (można jerównież wysłać przez Internet). Oświadczenie takie powinno zawierać dane firmy oraz kandydata do pracy. Ponadto, trzeba z góry określić okres zatrudnienia, a także miejsce pracy, stanowisko i kwotę wynagrodzenia. Wraz z oświadczeniem należy złożyć także inne dokumenty, m.in. oświadczenie o niekaralności oraz potwierdzenie wniesienia opłaty. Następnie PUP ma siedem dni roboczych na podjęcie decyzji lub rozpoczęcie postępowania wyjaśniającego, jeżeli pojawiły sięwątpliwości dotyczące kandydata. Ten krótki opis najważniejszych punktów procedury zatrudnienia cudzoziemców wystarcza, aby zrozumieć, dlaczego outsoursing pracowniczy cieszy się tak dużym zainteresowaniem pracodawców. Nawet uproszczony proces wymaga sporego zaangażowania po stronie firmy decydującej się na zatrudnienie. Outsourcing pracowników jest dla docelowego pracodawcy znacznie wygodniejszym rozwiązaniem.

Na czym polega outsoursing pracowniczy?Firma, która decyduje się na skorzystanie z outsoursingu pracowniczego pozbywasię niemal wszystkich formalności, pozostawiając je agencji zatrudniającej cudzoziemców. O całość dokumentacji oraz reprezentację przed organami państwowymi dba bezpośredni, formalny pracodawca – czyli firma oferująca outsoursing. Praca obcokrajowców w Polsce nie musi więc wiązać się z niewygodnymi procedurami. Wystarczy skontaktować się z agencją, taką jak EkolSystem, a następnie ustalić warunki współpracy. Przedsiębiorstwo stawiające na outsourcing pracowników nie musi też przejmować się bieżącą obsługą kadrowo-płacową osób z innych krajów. Tą część obowiązków również przejmuje agencja proponujące wynajem siły roboczej. Co więcej, istnieje możliwość szybkiego dostosowania warunków współpracy do zmieniającej się sytuacji na rynku czy wykonywanych zleceń. Outsoursing pracowniczy pozwala na sprawne uzupełnienie wolnych wakatów lub zmniejszenie zespołu w krótkim czasie.

TOP