Zatrudnienie Ukraińca a ZUS

Polskie firmy mogą zatrudniać osoby pochodzące z Ukrainy tak na podstawie umowy o pracę, jak i umowy zlecenie oraz innych umów cywilno-prawnych. Niezależnie od formy zatrudnienia, wielu pracodawców ma wątpliwości dotyczące obowiązków względem ZUSu. Czy w przypadku zatrudnienia Ukraińca ZUS również trzeba płacić, podobnie jak za polskiego pracownika? W większości przypadków odpowiedź na to pytanie jest twierdząca.

Obowiązek ubezpieczenia – zatrudnienie obcokrajowca a ZUS

Polska firma zatrudniająca osoby z zagranicy powinna zgłosić obcokrajowca do ZUS, kiedy tylko ustali, że nowy pracownik podlega ubezpieczeniu społecznemu. Służy do tego druk ZUS ZUA lub ZUS ZZA – pierwszy jest stosowany w przypadku pełnego pakietu ubezpieczeń, a drugi gdy zatrudniony podlega jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Warto pamiętać również o tym, że obowiązek opłacania składek obejmuje konieczność wysyłania imiennych raportów miesięcznych oraz opłacania Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – tak samo, jak w przypadku polskich pracowników.

W przypadku zatrudnienia Ukraińca, ZUS jest obowiązkowy głównie dlatego, że przepisy dotyczące składek nie odnoszą się w ogóle do obywatelstwa pracowników. W regulacjach dotyczących ubezpieczeń znajdziemy jedynie zapisy odnoszące się do rodzaju i miejsca pracy. Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które wykonują pracę na rzecz polskiego pracodawcy, na terenie naszego kraju, na podstawie umowy o pracę lub innej oskładkowanej umowy. Wpływu na ten obowiązki wobec ZUSu nie ma więc również adres zamieszkania.

Jak zatrudniać Ukraińców i nie przejmować się ZUSem?

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne są tylko jednym z wielu zagadnień, które trzeba wziąć pod uwagę, decydując się na zatrudnienie Ukraińca. Składki ZUS, podatek dochodowy oraz formalności związane z samą możliwością przyjęcia do pracy osoby zza wschodniej granicy – tak duża ilość obowiązków może skutecznie zniechęcić do szukania rąk do pracy wśród obywateli innych krajów. Na szczęście istnieje też skuteczny sposób na uniknięcie niemal wszystkich kłopotliwych obowiązków formalnych – jest nim usługa outsourcingu pracowników.

Przedsiębiorstwo potrzebujące pracowników z Ukrainy nie musi zatrudniać ich bezpośrednio w swoich strukturach. Wystarczy podpisać umowę z agencją prowadzącą leasing pracowniczy. Wówczas wszystkie formalności, łącznie z rekrutacją, ZUSem czy podatkiem dochodowym, są obowiązkiem po stronie firmy oferującej wynajem. Leasingobiorca może po prostu korzystać z dostarczonej siły roboczej, bez angażowania własnych sił oraz środków w proces zatrudnienia i obsługi kadrowej pracowników.

TOP
Zamów Kontakt