Kontaktując się w celu rekrutacji deklarujesz, że zapoznałeś się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy i wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie poniższą klauzulą informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA FIRMY EKOL SYSTEM Sp.z o.o.

DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ekol System Sp. z o.o  z Oddziałem  z siedzibą w Gdańsku  ul. Śnieżna 1,

nr tel.: +48 512049377  adres e-mail: rekrutacja@ekol-system.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.

 2. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, oraz rozporządzeń wykonawczych.

 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.

 4. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 5. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji.
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w firmie Ekol System Sp.z o.o.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Ekol System Sp.z o.o Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.